Hyper konvergovaná infrastruktura (HCI) je softwarove definovaná IT infrastruktura, která virtualizuje všechny prvky konvenčních “hardwarove definovaných” systému. HCI zahrnuje minimálně virtualizované výpočetní (hypervisor), virtualizované SAN (Software Define Storage) a virtualizované sítě (Softwarove Define Network). HCI typicky beží na serverech komerčního typu.

Primární rozdíl mezi konvergovanou infrastrukturou (CI) a hyperkonvergovanou infrastrukturou spčívá v tom, že v oblasti HCI jsou síťové úložné prostory vytvářeny a prezentovány prakticky pomocí softwaru (na hypervisoru nebo prostřednictvím hypervisoru) spíše než pomocí fyzického hardwaru. Protože všechny prvky definované softwarem jsou implementovány v hypervisoru, může být řízení všech zdrojů centrálně řízeno.

Infrastruktury HCI jsou tvořeny serverovými systémy vybavenými přímým připojením (DAS). Všechny zdroje fyzických datových center jsou umístěny na jedné administrativní platformě jak pro hardwarové, tak pro softwarové vrstvy. Konsolidace všech funkčních prvků na hypervisorové úrovni spolu s centrálním managementem eliminuje tradiční neefektivitu datového centra a snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) pro datová centra.