Záloha a archivace dat je defakto kopie dat uložená na jiném datovém nosiči a v lepším případě i místě. Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování a archivace může probíhat jednorázově nebo v pravidelných a předem stanovených intervalech.

V různých podmínkách se používají různé strategie zálohování. Volba správné strategie je závislá na tom, jestli je potřeba se zálohami pracovat velmi často nebo je naopak požadována maximální délka archivace zálohovaných dat. Existují i další kritéria, která odrážejí konkrétní specifické podmínky. Tyto podmínky jsou definovány zejména dvěma parametry označovanými jako RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery point Objective), tedy jako čas potřebný pro obnovu a max. možná ztráta dat za dané období.

V poslední době jsou při zpracování zálohovaných a nebo archivovaných dat stále více používány technologie pro optimalizaci rychlosti, potřebného prostoru a samozřejmě bezpečnosti dat (Komprese dat, Deduplikace dat a Šifrování dat).

Pro nasazení správné technologie a technologických postupů zálohování a archivace dat je nutná detailní analýza prostředí a dat zákazníka.
Na základě našich konzultací Vám rádi pomůžeme vybrat správné řešení.