Správa softwarových prostředků neboli Software Asset Management (SAM) je obchodní praxe, která zahrnuje řízení a optimalizaci nákupu, zavádění, údržby, využití a likvidace softwarových aplikací v rámci organizace. Podle metodologie (ITIL) se SAM definuje jako “… veškerá infrastrukturu a procesy potřebné pro efektivní řízení, kontrolu a ochranu softwarových aktiv … ve všech fázích jejich životního cyklu.

SAM může v rámci organizací obsluhovat mnoho různých funkcí v závislosti na jejich softwarových portfoliích, IT infrastrukturách, dostupnosti zdrojů a obchodních cílech.

U mnoha organizací má implementace programu SAM velmi taktický charakter, zaměřený konkrétně na vyvážení počtu zakoupených softwarových licencí s počtem skutečně spotřebovaných nebo použitých licencí. Kromě vyvážení počtu zakoupených licencí musí program SAM také zajistit, aby používání veškerého nainstalovaného softwaru bylo v souladu s podmínkami licenční smlouvy. Přitom mohou organizace v případě auditu softwaru minimalizovat dopady spojené s případným porušením autorských práv využívaného software.